Uroczystość poświęcenia kościoła i ołtarza

W środę 26 maja 2021 roku nasza Wspólnota Parafialna przeżyła uroczystość poświęcenia kościoła i ołtarza. Liturgii pontyfikalnej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki. Celebracja przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych przebiegała według rytu zawartego w Pontyfikale Rzymskim, podczas którego Biskup poświęcił wodę i skropił nią zgromadzonych oraz ołtarz, po śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych, odmówił modlitwę poświęcenia, a następnie namaścił ołtarz krzyżmem świętym (12 Zacheuszków, tj. kamieni umieszczonych na 12 filarach świątyni namaścił je w imieniu Biskupa ks. proboszcz). Po najważniejszym momencie obrzędu, ołtarz został uroczyście okadzony, następnie przyobleczony w obrusy, przyozdobiony kwiatami i siedmioma świecami na lichtarzach. Ostatnim momentem była uroczysta iluminacja świątyni, rozpoczynając od zapalenia paschału, świec przy ołtarzu oraz 12 świec przy zacheuszkach. 

Na zakończenie liturgii podpisane zostało Testimonium - historyczne świadectwo, tego co dokonało się w Dniu Matki roku Pańskiego 2021 w naszej Parafii. Po liturgii Biskup Legnicki w asyście ks. Bogdana Żygadły - dziekana Dekanatu Jelenia Góra Zachód, odsłonili tablicę upamiętniająca osobę śp. ks. prałata dra Józefa Steca - pierwszego proboszcza, budowniczego kościoła. 

Foto nr 1: Filip Tkacz www.Jelonka.com 
Kolejne: Romuald Gniewek www.openfoto.pl