Schola

Schola
Schola MIRIAM istnieje od 2004. Jej założycielką i długoletnią opiekunką była siostra Agnieszka Sosnowska, ze Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca, szefem muzycznym został pan Zenon Drobiazg. Zgodnie ze swoim założeniem schola gromadziła dzieci w wieku szkolnym w celu w inicjowania i podtrzymywania śpiewu podczas liturgii.

W 2009 roku z inicjatywy naszego kierownika muzycznego po raz pierwszy wzięliśmy udział w warsztatach muzycznych organizowanych przez Zespół Mocni
w Duchu, muzyczną grupę ewangelizacyjną, wspólnoty, która spotyka się przy kościele Jezuitów w Łodzi. Owocem tych warsztatów było to, że do śpiewającej grupy dzieci i młodzieży dołączyli jeszcze rodzice i inni dorośli przyjaciele, którzy pojechali tam tylko jako opiekunowie, a wrócili jako członkowie tejże grupy. Stąd możemy określić, że jesteśmy scholą rodzinną, co różni nas od podobnych formacji.
Spotykamy się na próbach raz w tygodniu w środy o godzinie 16.30. Posługę muzyczną prowadzimy w każdą niedzielę na mszy świętej dla dzieci o godzinie 11.00 oraz podczas różnych uroczystości takich jak 1-sza komunia czy inne święta. Nasz warsztat muzyczny staramy się szkolić uczestnicząc regularnie, przynajmniej raz w roku, w warsztatach muzycznych organizowanych przez Mocnych w Duchu w Łodzi.
W ciągu wielu lat istnienia scholi MIRIAM przewinęło się przez jej szeregi wiele dzieci, teraz już często osób dorosłych. Schola jest otwarta na wszelkie formy ewangelizacji.