WIELKANOC a.D. 2021

Wszystkim naszym Parafianom, obecnym na liturgii w świątyni, łączącymi się z nami za pośrednictwem Internetu oraz czytającym te słowa na stronie internetowej, życzymy wypełnienia się słów z Orędzia paschalnego, śpiewanego w Wielką i Świętą Noc Zmartwychwstania Pańskiego:
„O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.
O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością”.
Przeżywając Wielkanoc, święta paschalne, życzymy Wam niech noc świata, której doświadczamy w tych dniach wokół nas, zwyciężona zostanie światłem Chrystusa ZMARTWYCHWSTAŁEGO!
„Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”.
Więc nie lękajcie się!
Bo do Życia należy ostatnie słowo!
Śmierć została pokonana!
On bowiem jest słońcem, które nie zna zachodu, On Jezus Chrystus Zmartwychwstały!
ALLELUJA! 

Z darem modlitwy w Waszej intencji, Wasi duszpasterze: 
ks. Mariusz Majewski - proboszcz 
ks. Michał Marszałek - wikariusz 
ks. Tadeusz Szczepaniak - senior