Neokatechumenat

Neokatechumenat

 

W okresie październik oraz listopad 2012 w naszej parafii zostały przeprowadzone katechezy przez grupę katechistów z Wrocławia. W katechezach brało udział ponad 40 osób.

Po ich zakończeniu , w grudniu 2012 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie trzydniowa konwiwencja założycielska, w której wzięło udział 18 osób, jednak w późniejszych stałych spotkaniach wspólnoty uczestniczyła zaledwie połowa z tych osób.

Spotykamy się dwa razy w tygodniu na Liturgii Słowa i Eucharystii oraz na ich przygotowaniu w domu jednego z braci ze wspólnoty.

Chociaż wspólnota jest niewielka, raduje nas nasze wspólne poznawanie Pisma Świętego, celebrowanie Eucharystii, wzrastanie w wierze.