Na początku Anno Domini 2021

W uroczystość Świetej Bożej Rodzielki Maryi, w pierwszym dniu nowego roku, wszystkim Wam Drodzy życzymy Bożego błogosławieństwa!
Czynimy to słowami dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Liczb:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem”.