Narodzenie Pańskie anno Domini 2020

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom,
życzymy Bożego pokoju,
radości w przeżywaniu i dzieleniu się
tajemnicą obecności Boga w naszym życiu.

Podnieś rękę, boże Dziecię Błogosław ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało  i mieszkało między nami.
 

Z darem modlitwy w Waszej intencji: 

ks. dr Mariusz Majewski - proboszcz 
ks. dr Krzysztof Zabłocki - wikariusz
ks. kan. Tadeusz Szczepaniak - senior