Czy będzie rondo im. Księdza Prałata Józefa Steca? Możesz pomóc, więc działaj!

Drodzy Parafianie oraz Szanowni nasi Przyjaciele i Goście! 

Zachęcamy do wsparcia wniosku naszej Parafii, który złożony został na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Jeleniej Góry w sprawie nadania rondu u styku ulic Wolności, Cervi, Podgórzyńskiej i XX-lecia, imienia: „Księdza Prałata Józefa Steca” (treść wniosku w załączeniu). Warto dodać, że do wniosku dołączonych było 10 list z 207 podpisami osób, które poparły niniejszą inicjatywę. 

Do końca bieżącego roku ta sprawa ma być omawiana na Komisji Statutowo - Organizacyjnej i Spraw Społecznych, a następnie głosowana przez Radnych na sesji Rady.
Zachęcamy zatem, aby własnymi słowami skierować swoją prośbę do każdego Radnego z osobna (propozycja treści poniżej). Adresy mailowe znajdziemy na: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/251/10280/sklad-rady .

Tworząc społeczeństwo obywatelskie, mamy prawo zgłaszać swoje propozycje mające wpływ na wizerunek naszej małej Ojczyzny. W ten też sposób możemy upamiętnić osoby, które miały znaczący wpływ na historię miejsca, w którym mieszkamy. 

Listy do Radnych kierujmy w formie prośby, prosząc aby wzięli pod uwagę naszą inicjatywę. Wszystkim tym, którzy zechcą się zaangażować z góry wyrażamy słowa podziękowania. 

 

Propozycja listu

Szanowna/y Pani/e! 

…………………...........................……

Piszę do Pani/Pana w sprawie głosowania związanego z nadaniem nazwy dla ronda u styku ulic: Wolności, Cervi, Podgórzyńskiej i Dwudziestolecia.
W imieniu własnym, jak również grupy ponad 200 Jeleniogórzan, którzy poparli inicjatywę Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach (ul. PCK 23) w sprawie nadania dla w/w ronda nazwy: „Księdza Prałata Józefa Steca”, proszę o uwzględnienie naszej inicjatywy. 

Z poważaniem 

.............………………………..
imię i nazwisko 

Jelenia Góra, dnia … 12.2020 r.