Liturgiczna służba ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza

Do liturgicznej służby naszej parafii należy ogółem 25 młodzieńców w różnym przedziale wiekowym. Składa się ona z 7 lektorów, 18 ministrantów i 3 kandydatów. W tej chwili najliczniejszą gałęzią jest grupa ministrantów. Od ostatniej wizytacjinaszymi opiekunami byli ks. Tomasz Krauze, ks. Grzegorz Basara, ks. Tomasz Kołodziej, a od prawie półtora roku naszym opiekunem jest ks. Łukasz Frątczak, Spotykamy się raz w tygodniu na systematycznych zbiórkach. Kandydaci swoje spotkania mają w piątek o 16.30 natomiast ministranci starsi i lektorzy w piątek
o 17.00. Podczas zbiórek poznajemy piękno liturgii, uczymy się służby przy ołtarzu i omawiamy bieżące wydarzenia dyktowane nam przez kalendarz roku liturgicznego, kalendarium diecezjalne i parafialne. Dodatkowo w zależności od pory roku integrujemy się na wspólnych wycieczkach i wypadach poza miasto. Są to wycieczki
w góry, czy spotkania przy grillu. Jedną z sympatyczniejszych atrakcji był zimowy wyjazd na biegówki, przy czym warto zauważyć że niektórzy po raz pierwszy mieli narty na nogach. Cieszy nas fakt, iż w ostatnim czasie posługą przy ołtarzu zainteresowani są nie tylko chłopcy ze szkół podstawowych, co gimnazjaliści.