Akcja Katolicka

Co to jest Akcja Katolicka,

rys historyczny, zadania oraz co robimy w naszej parafii

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928, który określił jego charyzmat i zasady organizacyjne. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Katolicy świeccy w Polsce po 1989 roku mogli swobodnie zrzeszać się w organizacjach dotąd zakazanych. O woli reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce mówił Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty Ad limina Apostolorum w Rzymie 12 stycznia 1993 roku. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

Po tych słowach zachęty Ojca Świętego Jana Pawła II odrodziła się Akcja Katolicka w Polsce, która przed II Wojną Światową liczyła ponad 750 tysięcy członków. Akcję Katolicką w Diecezji Legnickiej powołał dekretem w 1995 r. Biskup Legnicki J.E. Ks. Bp Tadeusz Rybak. W listopadzie 1998 roku przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej uczestniczyli w pierwszym krajowym spotkaniu Akcji Katolickiej w Polsce.

Pierwsze spotkanie inicjacyjne chętnych do działania w parafialnej grupie Akcji Katolickiej odbyło się 20 kwietnia 1996 roku z inicjatywy księdza proboszcza Józefa Steca. Na początku było nas ok. 50 osób. Część osób przybyło z ciekawości jednak po zapoznaniu się ze statutem i celami Akcji Katolickiej przeszły do innych grup parafialnych.

Od 2002 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii jest w pełni w strukturach Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.

 

Cel i działalność Akcji Katolickiej

 Rozdział II

Art. 9

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie

bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji

apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na

zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem

diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 10

1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

1) oświatowo-wychowawczą,

2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,

3) naukową,

4) charytatywną,

5) w zakresie ochrony zdrowia,

6) turystyczno-sportową,

7) gospodarczą.

2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Obecnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy sobie 14 członków i 6 sympatyków. Spotkania odbywają się systematycznie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej bierze udział w większości przedsięwzięć Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Legnicy. W parafii członkowie Akcji Katolickiej realizują działania statutowe oraz biorą czynny udział w pracach parafii. Pomagają w działaniach charytatywnych w parafii, rozdają żywność i odzież dla potrzebujących. W okresie adwentu pomagają w roznoszeniu opłatków, współprowadzą nabożeństwo Drogi Krzyżowej. POAK wspomaga organizowanie Dni Papieskich w Jeleniej Górze. Członkowie AK biorą udział w organizacji parafialnego festynu Święta Matki, są członkami innych grup parafialnych jak Róż Różańca Świętego, Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia, chóru.

POAK zorganizował pielgrzymki w różne ciekawe miejsca np. pielgrzymkę po sanktuariach Włoch, w tym: wizytę w Watykanie, pielgrzymkę na beatyfikację i kanonizację św. Jana Pawła II, pobyt u Ojca Pio, pielgrzymkę do Medjugorie, pielgrzymkę do Grecji śladami św. Pawła, wyjazd na kresy wschodnie Lwów, Wilno, pielgrzymkę do Ziemi Świętej, pielgrzymkę po sanktuariach maryjnych Polski i Europy: Fatima, Lourdes, Montserrat, La Salette, Paryża, Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Sokółki, Bardo Śląskie, Wambierzyce. Wyjazdy oprócz zwiedzania są swoistymi rekolekcjami z codzienną Mszą Świętą, różańcem, koronką do Miłosierdzia Bożego i innymi modlitwami w intencjach pielgrzymujących jak i codziennych intencjach papieża.

Na co dzień staramy się czynnie brać udział w życiu parafii i wspierać w działaniach księdza proboszcza.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej. Poszukujemy osobę (osoby) do prowadzenia grupy pielgrzymkowej turystyczno-rowerowej