Apel Biskupa Legnickiego o pomoc dla ZOLu w Jeleniej Górze

Drodzy Diecezjanie, szczególnie Mieszkańcy Jeleniej Góry, Wszyscy Ludzie Dobrej Woli! 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jeleniej Górze zaistniała bardzo trudna sytuacja. W ostatnich dniach wiele osób zostało tam zarażonych koronawirusem. 
W zaistniałych warunkach konieczne jest wzmożenia sił i środków, aby podołać wszystkim potrzebom, które się z nimi wiążą.

W tej sytuacji – na prośbę Kierownictwa ZOL oraz Dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej – kieruję apel o pomoc. Ta pomoc jest potrzebna w trzech dziedzinach:

1. Personel medyczny – osoby z przygotowaniem medycznym (pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni) oraz wolontariusze (pomoc osobom zakażonym i nie tylko);

2. Sprzęt medyczny: maseczki, gogle, fartuchy, kombinezony, czepki, rękawice, środki do dezynfekcji;

3. Pomoc finansowa – ofiary pieniężne można wpłacać na konto Caritas: 
30 1600 1156 1847 4540 1000 0018, z dopiskiem: Pomoc dla ZOL Jelenia Góra.

Kontakt z Caritas tel.: 76 724 43 72  

Nadmieniam, że otrzymaliśmy już pewną pomoc od władz wojewódzkich, samorządowych i innych podmiotów, za którą składam serdeczne podziękowanie. Zgłosiło się też już kilku wolontariuszy. Dołączą do nich także niektórzy alumni naszego Seminarium wraz z Księdzem Rektorem. To wszystko jednak – ze względu na liczbę zarażonych osób – okazuje się niewystraczające. Dlatego kieruję ten apel o pomoc, ufając jednocześnie Opatrzności Bożej, że w tej sytuacji znajdą się osoby i środki, które pomogą w sprostaniu zaistniałej sytuacji.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki