Odpust parafialny

16 listopada obchodziliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem ks. dziekana B. Żygadło, zakończyła rekolekcje parafialne, prowadzone przez ks. Sławomira Kunkę z Pelplina pod hasłem: „Maryja – Gwiazda Zaranna darem Chrystusa dla Kościoła”. W czasie nauk rekolekcyjnych razem z ks. Sławomirem odkrywaliśmy nadzieję, która wszystko wyjaśnia, wiarę, która wszystko oczyszcza i miłość, która wszystko przyjmuje. Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Marian Kopko, kustosz krzeszowskiego Sanktuarium. Podczas Eucharystii grupa 18 osób złożyła Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi oddając się w niewolę miłości Niepokalanej i Jej Synowi, a druga, większa grupa ponowiła złożone przed rokiem ślubowanie. Niewolnicy Maryi przygotowywali się do tego poświęcenia przez 33-dniowe rekolekcje wg Traktatu św. Ludwika M. Grignion de Montfort. Znakiem zewnętrznym przynależności do Maryi jest nałożony na rękę łańcuszek niewolnictwa maryjnego. Po skończonej liturgii ks. Łukasz nakładali takie łańcuszki na rękę na znak miłosnej niewoli. Złożone na ołtarzu akty ślubowania jako wotum dziękczynne zostały kolejnego dnia złożone w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie przez dwie parafianki. W tym dniu także swoje święto patronalne obchodziła nasza gwardia Matki Bożej, która w okresie wielkanocnym pełni wartę przy Grobie Bożym, jak również uświetnia wiele uroczystości parafialnych i reprezentuje naszą wspólnotę parafialną podczas różnych wydarzeń miejskich i krajowych. Uroczystą Eucharystię uświetnił swoim śpiewem chór parafialny.

Artykuł: ks. Łukasz, Foto: Czesław Mysona