BOŻE CIAŁO

31. maja br. w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej drogami naszej parafii wyruszyła uroczysta procesja Eucharystyczna. Po uroczystej Mszy Świętej o godz. 9.00, podczas której część dzieci przeżywała swoją pierwszą rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, wyszliśmy na ulice Cieplic z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, by przy wspólnym śpiewie uwielbienia i dźwięku dzwonków publicznie dać świadectwo naszej wiary, czci i trwania przy Chrystusie, a także zaprosić Go na drogi naszego życia. W długim modlitewnym pochodzie obok licznie zgromadzonych wiernych wzięły udział dzieci sypiące kwiatki, grupy parafialne niosące sztandary, liturgiczna służba ołtarza, chór parafialny oraz Gwardia Matki Bożej Miłosierdzia. Typowe dla procesji Bożego Ciała są cztery ołtarze przygotowane przez mieszkańców i grupy parafialne, które symbolizują cztery strony świata. Jest to znak, że Chrystus jest wynoszony na wszystkie strony naszego życia. Przy każdym ołtarzu wysłuchaliśmy Słowa Bożego oraz rozważań na jego temat, a także otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Serdeczne dziękujemy zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz wszystkim obecnym. Cieszymy się, że było nas tak wiele.