Warsztaty posługi charyzmatycznej

Blisko 200 osób z Diecezji Legnickiej uczestniczyło w warsztatach posługi charyzmatycznej prowadzonych przez s. Tomaszę Potrzebowską, które odbyły się w naszej parafii w sobotę 28 kwietnia. Podczas spotkania, które było przebogate w szereg bloków konferencyjnych, panowała atmosfera modlitwy, rozważania Słowa Bożego i uwielbienia. Zwieńczeniem dnia była koncelebrowana Eucharystia, zakończona modlitwą charyzmatyczną z nałożeniem rąk.