Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego a zarazem drugi dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Od godz. 8.00 rozpoczęło się wielkosobotnie czuwanie przy Grobie Pańskim. Przez cały dzień Grób odwiedzały całe Rodziny z naszej Parafii, aby adorować Najświętszy Sakrament. Wielu jeszcze Parafian skorzystało w tym czasie z Sakramentu Pokuty.

Centralnym punktem całego Triduum Paschalnego była bogata w symbole Liturgia Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się o godz. 22.00.

Liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiącej centralny fragment, trwającego od czwartku Triduum Paschalnego, składa się z czterech części. Rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, późnym wieczorem.

Wierni ze świecami w ręku, wypełnili nieoświetlone wnętrze kościoła, a przed kościołem zapłonęło ognisko, wokół którego zgromadzili się celebransi i asysta.

Po poświęceniu ognia i zapaleniu od niego Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa, w uroczystej procesji kapłan wniósł tę zapaloną świecę do okrytej ciemnością świątyni. Po każdym śpiewie kapłana: "Światło Chrystusa" i odpowiedzi wiernych: "Bogu niech będą dzięki", zgromadzeni zapalali swoje świecie od Paschału, przekazując sobie wzajemnie światło. Liturgia światła zakończyła się odśpiewaniem tzw. Orędzia paschalnego -  Exsultet, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

Następnie nastąpiła rozbudowana Liturgia Słowa Bożego, w której czytane były fragmenty Starego i Nowego Testamentu opowiadające historię zbawienia.

Kolejnym etapem wielkosobotniej ceremonii była Liturgia Chrzcielna, którą rozpoczęła odśpiewana przez chór parafialny litania do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła, a po niej Główny Celebrans dokonał poświęcenia wody chrzcielnej, którą przez cały Okres Wielkanocny będą chrzczone w naszej parafii dzieci. Z zapalonymi świecami w ręku, zgromadzeni odnowili swe przyrzeczenia Chrztu Świętego i Modlitwą wiernych zakończyła się Liturgia Chrzcielna.

Następnie nastą piła Liturgia Eucharystyczna. Wielką radością było dla wszystkich kapłanów, widok wielu wiernych, którzy przystąpili do Komunii św.

Na zakończenie Eucharystii, Księża przekazali serdeczne życzenia wszystkim parafianom. W uroczystej nocnej procesji rezurekcyjnej z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, z zapalonymi świecami i śpiewem pieśni wielkanocnych, obwieszczaliśmy światu fakt Zmartwychwstania Chrystusa. Po końcowym błogosławieństwie i odśpiewaniu "Te Deum" wierni udali się do swych domów, by świętować w gronie swych najbliższych.

Wielka Sobota to również zgodnie z tradycją świecenie pokarmów wielkanocnych. W naszej Parafii święciliśmy je od 10.00 rano do 15.00, co pól godziny - za każdym razem kościół napełniał się rzeszą wiernych. Tradycyjnie święci się chleb - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięso - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie. Parafianie mogli również złożyć ofiary pokarmowe dla ubogich z naszej Parafii.

Nie ma wiary w Chrystusa, bez wiary w Jego Zmartwychwstanie. Zmartwychwstały Chrystus żyje dzisiaj w sercu każdego prawdziwie wierzącego człowieka. Wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa, to siła do wszystkiego, co może nas w życiu spotkać!

Artykuł: ks. Łukasz, Foto: Czesław Mysona