Odpust parafialny 2017

16 listopada obchodziliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem ks. dziekana B. Żygadło, zakończyła rekolekcje parafialne, prowadzone przez o. Aarona Kubasa OFM pod hasłem: „Duch Maryi niech będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu”. W czasie nauk rekolekcyjnych razem z o. Aaronem odkrywaliśmy wartość życia pokornego, czystego i rozświetlonego miłością, które daje prawdziwą radość. To Jezus dał nam Maryję za Matkę, byśmy naśladując Ją w swoim życiu coraz bardziej upodabniali się do Niej i przez to ściślej jednoczyli się z Jezusem. Podczas Eucharystii Ks. Proboszcz dokonał aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi naszej parafii, rodzin, wspólnot, dzieci, młodzieży, chorych i cierpiących, wszystkich instytucji znajdujących się na terenie naszej parafii. Następnie grupa 52 osób złożyła Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi oddając się w niewolę miłości Niepokalanej i Jej Synowi. Niewolnicy Maryi przygotowywali się do tego poświęcenia przez 33-dniowe rekolekcje wg Traktatu św. Ludwika M. Grignion de Montfort. Znakiem zewnętrznym przynależności do Maryi jest nałożony na rękę łańcuszek niewolnictwa maryjnego. Po skończonej liturgii o. Aaron i ks. Łukasz nakładali takie łańcuszki na rękę na znak miłosnej niewoli. Złożone na ołtarzu akty ślubowania jako wotum dziękczynne zostaną przekazane przez Ks. Proboszcza naszej Matce, Królowej Polski, na Jasną Górę wraz z deklaracjami wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinie, które podczas Mszy św. złożyli przedstawiciele rodzin naszej parafii na kolorowych sercach. Po złożeniu deklaracji otrzymali oni z rąk ks. Proboszcza figurki Matki Bożej z Fatimy. W tym dniu także swoje święto patronalne obchodziła nasza gwardia Matki Bożej, która w okresie wielkanocnym pełni wartę przy Grobie Bożym, jak również uświetnia wiele uroczystości parafialnych i reprezentuje naszą wspólnotę parafialną podczas różnych wydarzeń miejskich i krajowych. Uroczystą Eucharystię uświetnił swoim śpiewem chór parafialny i zespół muzyczny Odnowy w Duchu Świętym.

artykuł: A. Jakubowska, foto: A. Mysona