Mamy dwóch nowych ceremoniarzy!

Dnia 28 kwietnia br. podczas wieczornej Mszy św. w legnickiej katedrze bp Zbigniew Kiernikowski pobłogosławił 84 członków służby liturgicznej do pełnienia funkcji ceremoniarza. We wspólnej modlitwie wraz z ceremoniarzami uczestniczyły ich rodziny, znajomi oraz duszpasterze, którzy wraz z kandydatami przyjechali z różnych parafii diecezji legnickiej. Nasza parafia ma także  powody do radości, gdyż podczas tej uroczystości nasz lektor – Paweł Jelonek i szafarz Piotr Smolnicki również otrzymali tytuł mistrza ceremonii. Duchowo wspierali i modlili się za nich nasz ks. Proboszcz oraz ks. Łukasz, którzy koncelebrowali wraz z innymi kapłanami Eucharystię pod przewodnictwem Biskupa legnickiego. Wszyscy nowo powołani ceremoniarze otrzymali krzyże i dyplomy. Od tej chwili mogą pomagać w przygotowaniu i podczas samej liturgii. To wielka i odpowiedzialna rola. Dopuszczenie do błogosławieństwa było następstwem zdania odpowiedniego egzaminu, a wcześniej odbycia wielomiesięcznego kursu. Podczas niego lektorzy i ministranci poznawali Pismo Święte, dokumenty Kościoła odnoszące się do liturgii, jak również formowali się na weekendowych zjazdach.

Artykuł: ks. Łukasz, foto: Zbigniew Jelonek