Nasza Gwardia na Podkarpaciu - "TURKI 2017"

W dniach od 29 kwietnia do 1 maja nasza Gwardia Matki Bożej Miłosierdzia uczestniczyła w XXV Podkarpackiej i XIV Ogólnopolskiej Paradzie Straży Wielkanocnych TURKI 2017. Nasz wyjazd rozpoczęliśmy Eucharystią sprawowaną w naszym kościele parafialnym o północy z piątku na sobotę, by Maryi powierzyć naszą podróż. Po Mszy św. ruszyliśmy w drogę. Po pokonaniu 660 km dotarliśmy na Podkarpacie do miejscowości Tryńcza, by tam w przededniu  głównych uroczystości uczestniczyć w równie pięknej uroczystości zaślubin jednego z „Turków” z zaprzyjaźnionego oddziału z Chodaczowa. Po zaślubinach na państwa młodych przed kościołem czekał utworzony – składający się z dwóch gwardii szpaler. Była to wspaniała chwila i młodzi małżonkowie nie kryli wzruszenia. Wieczorem tego samego dnia uczestniczyliśmy w jubileuszu 25-lecia komendantury pana Ryszarda Jędrucha, który jako wójt przewodzi ponad stuosobowemu oddziałowi gwardzistów w Gminie Tryńcza .

W niedzielę, 30 kwietnia, o godz. 11.00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem arcybiskupa przemyskiego Adama Szala w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym rozpoczęła się główna uroczystość - wielka Parada Straży Wielkanocnych.

49 oddziałów Turków, 17 orkiestr dętych, szałamaistki i mażoretki z Rzeszowa oraz dwa oddziały specjalne składające się z Turków Weteranów z Gminy Grodzisko Dolne i Turków Małych Strażników Bożego Grobu z Mazur, oraz Gwardia Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic - tylu uczestników wzięło udział w tegorocznej Paradzie Straży Wielkanocnych na stadionie w Grodzisku Górnym. Kilkanaście grup w towarzystwie orkiestr przemaszerowało spod remizy w Grodzisku Górnym, zaś pozostała część dotarła z Grodziska Dolnego. Wszystkie oddziały spotkały się w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii. Po Mszy św.  wzięliśmy udział we wspólnej paradzie ulicznej przechodząc kolejno na stadion sportowy, w Grodzisku Górnym, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Inauguracją Parady był  występ Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Grupy Mażoretek. Następnie odbyło się wręczenie okolicznościowych pamiątek i dyplomów wszystkim uczestnikom parady, po czym rozpoczęły się indywidualne prezentacje, czyli tzw. musztra paradna. Naszym Gwardzistom „poszło jak nigdy”. Czy to podczas przemarszu, czy w czasie musztry zebraliśmy największe brawa – między innymi dlatego, że jesteśmy jedynym takim oddziałem, który przybywa z tak daleka. Całemu wydarzeniu towarzyszyła atmosfera braterstwa i życzliwości.

Nazajutrz, w dniu wyjazdu, dzięki życzliwości pana wójta oraz proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Sieniawie uczestniczyliśmy w Eucharystii, po której mieliśmy okazję zwiedzić mało znaną kryptę grobową rodu Czartoryskich i poznać kilka ciekawych faktów z życia tejże rodziny.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które na różny sposób przyczyniły się do tego, by nasz wyjazd mógł dojść do skutku. Dziękujemy za wsparcie duchowe i także to materiane.

Artykuł: ks. Łukasz, foto: Czesław Mysona i ks. Łukasz.