WIELKI PIĄTEK - Adoramus Te Christe...
Wielki Piątek. Tradycyjnie spotkaliśmy się na Liturgii Męki Pańskiej. Wysłuchaliśmy uroczystego opisu ostatnich ziemskich chwil życia naszego Zbawiciela w wykonaniu chóru parafialnego. Uczestniczyliśmy w adoracji Krzyża i przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Na koniec Jezus Eucharystyczny w asyście celebransów, służby liturgicznej i Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia został uroczyście przeniesiony do Grobu Pańskiego. Udział w tym nabożeństwie był okazją do refleksji nad miłoscią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który "do końca nas umiłował".  Artykuł i foto: Asia Krudys
WIELKI CZWARTEK - Caritas Christi...
W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. Przed południem, w legnickiej katedrze nasi Księża uczestniczyli w Mszy Krzyżma Świętego sprawowanej przez Biskupa legnickiego. O godzinie 18:00, w naszej parafii rozpoczęła się Liturgia Wieczerzy Pańskiej, koncelebrowana przez Księdza Wojciecha, Księdza Józefa i Księdza Łukasza. Wspominaliśmy ustanowienie przez Chrystusa dwóch sakramentów- Eucharystii i Kapłaństwa.  Dziękowaliśmy Bogu za dar obecności naszych kapłanów, którzy niestrudzenie głoszą nam Dobrą Nowinę. Bóg Zapłać za wasz trud, kapłańską gorliwość i dobre serce! "   Artykuł i foto: Asia Krudys
Hosanna...Hosanna ! - Niedziela Palmowa
W niedzielę, 9 kwietnia obchodzimy pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Na Mszy Świętej o godz. 11:00 miała miejsce uroczysta procesja do świątyni. Wierni, wymachując pięknymi, kolorowymi palmami, mogli przenieść się dwa tysiące lat wstecz i poczuć się jak ludzie witający przybywającego Chrystusa, wjeżdżającego do miasta na osiołku. Na placu przed kościołem odbyło się poświęcenie palm, po czym wszyscy udali się na Eucharystię, podczas której przeczytany został opis Męki Pańskiej z podziałem na role.  Artykuł i foto: Joanna Krudys
NOCNA DROGA KRZYŻOWA
Piątek 07-04-2017 godz. 2000 przed kościołem grupa pątników udająca się na "Nocną Drogę Krzyżową" na wzgórze Grodna . Pogoda dżdżysta od samego  rana. Co chwilę pada mocniej, to czasem przestaje jest zimno. Przychodzi ks. Łukasz wita uczestników i rozpoczyna słowami: "dwie osoby mówią do mnie rano:      - proszę księdza taka pogoda, a ja odpowiadam - przecież nikt nie mówił, że to będzie wycieczka, to ma być droga krzyżowa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Następnie ksiądz przywitał ks. Stanisława proboszcza z parafii św. Wojciecha, siostrę Bożenę a później przedstawili się  pozostali uczestnicy z różnych  parafii: Podgórzyna, Sobieszowa, Cieplic, Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry - centrum, św. Krzyża i św. Wojciecha, grupa skautów, młodzież, Gwardia Matki Bożej Miłosierdzia, Akcja Katolicka i inni parafianie. Każdy z nas tam na szczyt góry Grodna niósł swoją intencję i ofiarował swój trud. W drodze przez błotnisty niebieski...
NOCNA DROGA KRZYŻOWA - ZAPRASZAMY!
7 kwietnia, w piątek przed Niedzielą Palmową zapraszamy na Nocną Drogę Krzyżową. Wyruszymy o godz. 20.00 spod naszego kościoła, by po 1,5 godzinnym marszu wejść na górujące nad Marczycami i Sosnówką wzgórze GRODNA (506 m n.p.m.). Podczas drogi będzie modlitwa różańcowa, rozważania i śpiew, a przed wejściem na szczyt Grodnej, gdzie znajdują się odrestaurowane ruiny Zamku Księcia Henryka będziemy rozważać XIV Stacji Drogi Krzyżowej. Na zakończenie uczestniczyć będziemy w Eucharystii pod gołym niebem przy ruinach zamku. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zabierz ze sobą: różaniec, latarkę, wygodne buty, i na wszelki wypadek pelerynę. Prosimy o zgłaszanie się do księdza Łukasza.
Dzień skupienia Akcji Katolickiej 
Dzień skupienia  Akcji Katolickiej  Diecezji Legnickiej Członkowie POAK 18 marca uczestniczyli w  spotkaniu formacyjnym członków i sympatyków Akcji Katolickiej w Legnicy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. następnie odbyły się wykłady  na temat "Kim jest człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi od starożytności do współczesności" całość prowadzili ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski. Poszczególne wykłady wygłosili:  „Antropologia biblijna na tle starożytnej kultury Bliskiego Wschodu ” ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski „Osoba i natura. W poszukiwaniu istoty człowieka” ks. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski  „Człowiek poprawiony. Wokół ideologii transhumanizmu” ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz „Antropologia przyrodnicza”ks. mgr Marek Lach  Wykłady przybliżyły nam antropologię biblijną  i współczesną pomagając zrozumieć nasze miejsce w dzisiejszej rzeczywistości / więcej na stronie www.ak.legnica.pl /. Na zakończenie...
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci
Czas Wielkiego Postu to okres pokuty i wyrzeczenia, ale także nauki i rozwoju. Pamiętając o duchowym przygotowaniu do Wielkanocy w dniach od 13 do 15 marca w Szkole nr 3 im. M. Kopernika obyły się rekolekcje dla dzieci. Bożą naukę i miłość Boga do każdego człowieka przybliżył nam ks. Daniel Prentki. Ksiądz Daniel ukazał dzieciom jak dobry jest Bóg, Jego troskę o nas i pragnienie byśmy żyli pięknie, byli dobrzy i pełni Bożej miłości. Uświadomił nam także czym jest grzech i jak go pokonać. Rekolekcje zakończyły się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie dzieci klas IV-VI przystąpiły do Sakramentu Pokuty, a następnie uczestniczyły w Eucharystii. Artykuł i foto: s. Bożena
Katecheza wielkopostna Drogi Neokatechumenalnej
9 marca w Legnicy, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbyła się katecheza wielkopostna dla członków Drogi Neokatechumenalnej z naszej diecezji. Obok wspólnot z Legnicy, Lubina i Jawora uczestniczyła w niej również wspólnota z naszej parafii. Podczas spotkania katechiści przybliżyli nam historię początków „Drogi” przywołując myśli i wypowiedzi jej założycieli: Carmen Hernandez i Kiko Argüello - na temat których uczestnicy katechezy mieli okazję obejrzeć film. Na zakończenie wysłuchaliśmy rozważania wielkopostnego w oparciu o fragment Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 4,1-11) o kuszeniu Jezusa Chrystusa. Artykuł i foto: ks. Łukasz Frątczak  
Konwiwencja Wspólnoty Neokatechumenalnej
W dniach 26-27 lutego br., w Domu na Białej Dolinie - w górnej części Szklarskiej Poręby - odbyła się konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej z naszej parafii. Podczas wyjazdu, którego celem była integracja wspólnoty i doświadczenie jedności, przeżyliśmy przepiekną liturgię pokutną zakończoną indywidualną spowiedzią, a po niej uroczystą Eucharystię, w czasie której każdy mógł podzielić się tym, co usłuszał w Słowie Bożym, tym co go dotknęło. Kolejnego dnia odprawiliśmy poranne laudesy, modląc się jutrznią z Liturgii Godzin, po czym zasiedliśmy do "kręgu doświadczeń", który służy oczyszczeniu relacji wśród braci i każdy mógł powiedzieć co daje mu bycie we wspólnocie  i jakie kroki poczynił w drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Atmosfera wyjazdu była iście braterska, czemu sprzyjały komfortowe, wygodne pokoje oraz bardzo smaczne i elegancko serwowane posiłki. Podczas wyjazdu została poświęcona ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, będąca jedny z głównych symboli i...
MINISTRANCI NA BIEGÓWKACH
W miniony piątek na zakończenie ferii zimowych grupa ministrantów pod opieką ks. Łukasza udała się do Jakuszyc na biegówki. Ponad 10 km trasa, którą przybyliśmy była przyjazna, gdyż dzień wcześniej napadało 10 cm świeżego puchu. Na Polanie Jakuszyckiej towarzyszył nam obficie padający śnieg i porywisty wiatr, podczas gdy w Cieplicach padał deszcz. Nie obyło się bez upadków i przemokniętych ubrań, ale czego się nie robi, żeby napić się gorącej herbaty i zjeść talerz wyśmienitych pierogów w Schronisku Orle, które było miejscem naszego odpoczynku na trasie. Cali, zdrowi z uśmiechami na twarzy wróciliśmy szczęśliwie do domów. Sczere gratulacje dla dzielnej ekipy i mam nadzieję do kolejnego wypadu w góry :) Artykuł i foto: ks. Łukasz Frątczak