Błogosławieństwo stołu w Wielkanoc
Zamieszczamy pliki z modlitwami do wykorzystania podczas modlitwy rodzinnej przed śniadaniem wielkanocnym. 
Bp Marek Mendyk mianowany Biskupem Świdnickim
We wtorek 31 marca 2020 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce ogłosił komunikat o mianowaniu bpa Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego legnickiego Biskupem Świdnickim. Księdzu Biskupowi gratulujemy i ogarniamy modlitwą.
Nowa data I SPOWIEDZI i I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Stosując wskazania zawarte w Zarządzeniu Biskupa Legnickiego z 27.03.2020 r., po konsultacjach podjetych z przedstawicielami rodziców dzieci przygotowujacych się do I Spowiedzi i I Komunii Świętej informuję, że uroczystości te przeniosione zostają na: Spowiedź - sobota 12 IX 2020 r. (godz. 10:00); Komunia Święta - niedziela 13 IX 2020 r. (godz. 11:00).  ks. Mariusz Majewski - proboszcz. 
Z A R Z Ą D Z E N I E w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii
Poniżej treść Zarządzenia Biskupa Legnickiego w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii. Zachęcamy do lektury dokumentu. 
Ważne informacje: na Mszy św. max. 5 osób
Drodzy Parafianie!      W związku ze zmianą regulacji dotyczących zgromadzeń informujemy, że we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Z tego powodu prosimy, aby na Mszę św. przychodziły tylko osoby zamawiające intencje.      W niedzielę 29 marca będziemy sprawować dodatkowe Msze św. o godz.: 10:00 i 15:00.     Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza na różańcu codziennie o godz. 20:30 i prosimy, aby dostosować się do wprowadzonych obostrzeń.
Wspólna modlitwa w uroczystość Zwiastowania Pańskiego: 25 marca godz. 12:00
Zapraszamy do włączenia się w modlitwę w swoich domach, w miejscach pracy.  Modlimy się z papieżem Franciszkiem i z całym Kościołem o ustanie pandemii koronowirusa.  Tekst w załączonym komunikacie naszej Kurii. 
WAŻNE ogłoszenia na 22 i 29 marca 2020 r.
Drodzy Parafianie!  W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją informujemy, że na zgromadzeniu liturgicznym nie powinno przebywać więcej niż 50 osób. Dlatego też w niedzielę 22 i 29 marca br. będą celebrowane dodatkowe Msze św. o godz. 10:00 i 15:00.  W naszym kościele, który ma ogromną kubaturę, prosimy zajmować miejsca tak, aby zachować zalecaną od siebie odległość 1 m. Otwarte będą także balkony na chórze.  Apelujemy, aby osoby starsze, dzieci oraz chorzy pozostali w domach, nie narażając siebie i innych. Apelujemy także, aby zadbać o osoby starsze, które szczególnie w tym czasie mogą potrzebować konkretnej pomocy. Zapraszamy do włączenia się w codzienną modlitwę różańcową w swoich domach, całymi rodzinami, modląc się o godz. 20:30.  Zachęcamy także do zapoznania się z listą transmisji Mszy św. poprzez telewizję, radio i internet: http://diecezja.legnica.pl/transmisje-mszy-swietych/
Koronawirus - zarządzenia i wskazania. Aktualizacja z 17 marca
Publikujemy dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Legnickiego i Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Prezydenta Jeleniej Góry. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 
Jerycho Różańcowe przezd 25 III
Drodzy Czciciele Matki Bożej! Już wkrótce będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w historii zbawienia. Bóg wkroczył w ludzkie życie i to dosłownie wszedł "do" człowieka, zamieszkał w nim, zjednoczył się z nim w Chrystusie Jezusie najdoskonalej i najściślej jak tylko mógł. Szczególne miejsce przypadło w tym wydarzeniu Maryi. Bo to właśnie do Niej został posłany Archanioł Gabriel, aby oznajmić Jej tę tajemniczą, ale i zarazem radosną nowinę - że odwieczne Słowo chce obrać Ją sobie na mieszkanie. Jakie ogromne musiało być zdumienie tej najpokorniejszej Niewiasty, która w głębi serca określa siebie jako służebnica Pańska. To właśnie głęboka pokora Maryi była tak bardzo miła Najwyższemu, że nie mógł się Jej oprzeć, i zapragnął w Niej zamieszkać. Jaka to musiała być niewypowiedziana radość Jej Niepokalanego Serca, gdy usłyszała Pozdrowienie Anielskie. Te słowa głęboko przeniknęły Jej Serce i poruszyły Ją dogłębnie tak, że w...
Zaproszenie na Zebranie Walne Stowarzyszenia Święta Matki - odwołane
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Święta Matki, pan Zbigniew Ładziński zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 23 marca 2020 roku. Rozpoczęcie obrad o godz. 16:45 (I termin; II termin o 17:15). Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w domu parafialnym.