Dzień skupienia Akcji Katolickiej 

Dzień skupienia  Akcji Katolickiej  Diecezji Legnickiej

Członkowie POAK 18 marca uczestniczyli w  spotkaniu formacyjnym członków i sympatyków Akcji Katolickiej w Legnicy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. następnie odbyły się wykłady  na temat "Kim jest człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi od starożytności do współczesności" całość prowadzili ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski.

Poszczególne wykłady wygłosili: 

„Antropologia biblijna na tle starożytnej kultury Bliskiego Wschodu ” ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski

„Osoba i natura. W poszukiwaniu istoty człowieka” ks. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski 

„Człowiek poprawiony. Wokół ideologii transhumanizmu” ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

„Antropologia przyrodnicza”ks. mgr Marek Lach 

Wykłady przybliżyły nam antropologię biblijną  i współczesną pomagając zrozumieć nasze miejsce w dzisiejszej rzeczywistości / więcej na stronie www.ak.legnica.pl /.

Na zakończenie spotkania formacyjnego został przedstawiony plan pracy DIAK na następne miesiące. 

                                                                                                            Artykuł i foto: Anna i Czesław Mysona