Katecheza wielkopostna Drogi Neokatechumenalnej

9 marca w Legnicy, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbyła się katecheza wielkopostna dla członków Drogi Neokatechumenalnej z naszej diecezji. Obok wspólnot z Legnicy, Lubina i Jawora uczestniczyła w niej również wspólnota z naszej parafii. Podczas spotkania katechiści przybliżyli nam historię początków „Drogi” przywołując myśli i wypowiedzi jej założycieli: Carmen Hernandez i Kiko Argüello - na temat których uczestnicy katechezy mieli okazję obejrzeć film. Na zakończenie wysłuchaliśmy rozważania wielkopostnego w oparciu o fragment Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 4,1-11) o kuszeniu Jezusa Chrystusa.

Artykuł i foto: ks. Łukasz Frątczak