Wysokie wyniki i II miejsce KATOLIKA w zdawalności matury w Mieście (96 %). Porównanie danych opublikowane przez Urząd Miasta.

Zachęcamy do lektury artykułu, w którym możemy przeczytać, że: „W Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego (LO w ZSK u św. Pankracego) maturzyści generalnie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego. Społeczność szkoły od momentu powstania placówki zdawała po raz trzeci maturę ze znakomitym efektem. Z danych uzyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) wynika, że w tym roku spośród jeleniogórskich liceów w podstawie szkoła otrzymała najwyższy wynik z: matematyki - 77 %, języka niemieckiego - 79 %.
W rozszerzeniu z: języka polskiego - 78 %; chemii - 48 %; biologii 58 %; historii - 50 %. To wielki sukces! Ogólny wynik zdawalności matury w szkole wyniósł: 96 % co czyni go drugim wynikiem w mieście”.

Źródło: http://www.jeleniagora.pl/news/egzamin-maturalny-w-jeleniogorskich-ogolniakach-i-technikach-jak-wypadl-w-2022-r