Wpłaty darowizn na termomodernizację domu parafialnego

Osoby indywidualne (tzw. osoby fizyczne) czy też instytucje (tzw. osoby prawne), mogą swoją darowizną wesprzeć realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno-kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze”. Przypomnijmy, że liderem projektu jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, a nasza Parafia ma status: „Partnera Projektu”. 

O podjętych działaniach informowaliśmy już w grudniu 2021 roku (zob.: http://parafiambm.jgora.pl/node/409).

W celu gromadzenia środków na realizację projektu, Parafia otworzyła osoby rachunek bankowy w Santander Bank: 27 1090 2633 0000 0001 4794 1342; z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu”

Przy tej okazji warto pamiętać, że darowizna przeznaczana na cele kultu, a dom parafialny stanowi zaplecze do organizacji kultu, może być odliczona w rocznym rozliczaniu PITu.

Zachęcamy do wspierania naszego dzieła!
Dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą i darem materialnym pomagają realizować opatrznościowe dzieła.