Parafialna Rada Ekonomiczna - dach kościoła

Parafialna Rada Ekonomiczna na swoim pierwszym spotkaniu 26 XI br., omówiła między innymi kwestię kapitalnego remontu dachu kościoła wraz z jego dociepleniem. 

Proboszcz przedstawił zebranym dwie wstępne propozycje kosztorysów. Był to materiał do dyskusji, a zarazem do porównania jako niezobowiązujące oferty z pokryciem dachu dachówką lub blachą. Przed spotkaniem, każdy z członków Rady otrzymał materiały do zapoznania się, co pozwoliło przeprowadzić konstruktywną dyskusję. 

Wnioskiem końcowym było postanowienie wykonania przedmiaru planowanych prac i przekazanie go potencjalnym wykonawcom, aby mogli przedstawić kosztorys szczegółowy. Prace związane z przygotowaniem przedmiaru, będą wykonane na początku nowego roku. W prace te zaangażowali się członkowie Rady, którzy mają w tych kwestiach doświadczenie zawodowe. 

Podczas spotkania podjęto także temat związany ze środkami na planowany remont dachu. Omówiono kilka wariantów w tym możliwość pożyczki wraz z jej zabezpieczeniem.