Wizyta duszpasterska w rodzinach 2021/2022

11 grudnia br. Wikariusz Generalny naszej diecezji, przekazał decyzję Biskupa Legnickiego w odniesieniu do wizyty kolędowej u rodzin, przeżywanej zwyczajowo w okresie Narodzenia Pańskiego. Dokument ostateczną decyzję co do formy wizyty duszpasterskiej, pozostawia proboszczowi danej parafii.
Po zasięgnięciu już wcześniej rady u członków nowej Rady Parafialnej, którzy zachęcili nas, aby tzw. kolędę zorganizować w tradycyjnej formie, podjąłem decyzję o odwiedzinach u rodzin, tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych.

Odwiedziny rozpoczniemy 28 XII. Dzień przed zaplanowaną kolędą ministranci będą ją zapowiadać. Zapowiedź znajdzie się także w ogłoszeniach niedzielnych.
Odwiedzać będziemy te rodziny, które w ciągu ostatnich trzech lat życzyły sobie wizyty duszpasterza. Osoby, które wcześniej nie zapraszały księdza, a zmieniły zdanie oraz osoby nowozamieszkałe na terenie Parafii prosimy o kontakt i zgłoszenie tego w zakrystii, w biurze parafialnym lub mailowo. Ponadto osoby, które mogą przeżyć kolędę w godzinach przedpołudniowych, proszone są o informację na kartce podając adres i tel. do kontaktu. Zaproszenie można przekazać w zakrystii, wrzucić do tacy lub przesłać zaproszenie w formie maila.

Ze względu na zalecenia sanitarne, wizyta u jednej rodziny będzie ograniczana do minimalnego czasu (ok. 10 min.). 

ks. Mariusz Majewski - proboszcz