Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym

Niedziela 14 XI przeżywana jest jako XIII Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym.
W tym roku szczególny akcent położony został na Liban, gdzie kryzys ekonomiczny spowodował 70% bezrobocie. Polska Sekcja Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, zachęca do włączenia się w inicjatywy wspierające Libańczyków tam, gdzie mieszkają i walczą o swoją codzienność.

Więcej na: https://pkwp.org/xiii-dszkp-liban-2021