Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka

Zapraszamy osoby dorosłe (powyżej 20 roku życia) do udziału w kolejnej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej.
W planie wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, pogłębiające wiedzę i duchowość liturgiczno-biblijną oraz umiejętność wykonywania funkcji liturgicznych, a przez to przygotowujące do pełniejszego udziału w liturgii. Najkorzystniej jest, gdy w formacji bierze udział po kilka (3-5) osób z parafii, co umożliwia kształtowanie zespołów liturgicznych. Inauguracja roku formacyjnego 2021/2022 odbędzie się 
20 listopada 2021 roku (sobota) o godz. 9.30 i potrwa do trzech godzin.
Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy.
Zapisy i informacje: Irena Chłopkowska, tel. 519-816-470, mail: i.chlopko@wp.pl.
Zobacz naszą stronę: www.diecezja.legnica.pl/dsl/