Akademia Mysli Chrześcijańskiej w Legnicy

Zapraszamy osoby dorosłe do pogłębienia wiedzy o człowieku, Kościele i świecie,
w ramach wykładów z teologii, filozofii, Pisma świętego, dogmatyki, historii Kościoła, patrologii, duchowości, liturgii, nauki społecznej Kościoła, historii sztuki i kultury chrześcijańskiej.
Zajęcia będą odbywały się w soboty, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Inauguracja wraz z wręczeniem indeksów będzie miała miejsce 16 października 2021 roku (sobota) o godz. 9:30 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Zapisy i dodatkowe informacje: tel.: 76-724-41-05 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00), mail: wsdlegnickie@gmail.com oraz na www: diecezja.legnica.pl/akademia