Wielka zbiórka krwi Pamięci Kresów

W niedzielę, 11 lipca 2021 r., na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się czwarta edycja Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów pn. „BezKresni”. Akcję zainicjowało w 2018 r. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu Ta inicjatywa inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów dawnej Rzeczpospolitej oraz rekordową zbiórkę krwi. Potrzeba jej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji oraz trwającego stanu epidemii. 

Wzorem ubiegłego roku, na ten dzień zaplanowano również prezentację Plakatu Ratunkowego na rok 2021/2022. Idea plakatów ratunkowych zakłada promocję ratownictwa medycznego wśród społeczeństwa.

Rejestracja krwiodawców przewidziana jest w godzinach od 9:00 do 13:00

Współorganizatorami wydarzenia są: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.