Testimonium poświęcenia kościoła i podziękowania

W środę 26 maja anno Domini 2021 przeżyliśmy wyjątkową i niepowtarzalną liturgię uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza.

Wyrażam słowa serdecznego podziękowania za zaangażowanie tym wszystkim, którzy choćby w małej cząstce włączyli się w przygotowania i piękne przeżycie tak ważnej chwili dla naszej Parafii. Jako proboszcz otrzymałem wiele gratulacji, zwłaszcza od osób z poza naszej Parafii. Dzielę się tym z Wami i nie ukrywam, że jestem szczęśliwy z tego powodu, że razem mogliśmy przeżyć ten historyczny moment.

Wieńcząc dzieło, które wraz z Wami rozpoczął i kontynuował ks. Józef Stec, uhonorowaliśmy Jego osobę, co zostało zapisane w kamieniu na tablicy pamiątkowej. W tym miejscu dziękuję państwu Agnieszce i Zbigniewowi Ładzińskim za fundację tablicy. Dziękuję fundatorom zacheuszków oraz pani Ewie Jonas-Wojtowicz za ich wykonanie. Dziękuję także panu Włodzimierzowi Wilczewskiemu - architektowi kościoła, dziękuję Członkom Rady Parafialnej i wszystkim parafianom, którzy ofiarowali cząstkę siebie, aby ta świątynia mogła powstać.  Słowa podziękowania kieruję w stronę ks. Tomasza Biszki, który w ostatni miesiącach życia ks. Józefa wspierał Go i skutecznie dopełnił wszystkich formalności prawnych, związanych z odbiorem budynku przez nadzór budowlany i straż pożarną.

Dziękuję naszym gościom duchownym i świeckim, przyjaciołom tego miejsca za obecność i wielowymiarowe wsparcie. Dziękuję członkom wspólnot parafialnych, Siostrom zakonnym, osobom indywidualnym za zaangażowanie na wielu frontach, aby pięknie i radośnie przeżyć poniedziałkowy Dzień Wspólnot Parafialnych (24 V) i środową uroczystość (26 V). Dziękuję naszym paniom za wypieki, a „Piekarni Stankiewicz i Spółka” dziękuję za fundację pieczywa. Dziękuję  osobom, które w poniedziałek i w środę zadbały o logistykę, zwłaszcza panom z Gwardii Matki Bożej, paniom z Akcji Katolickiej oraz nauczycielom ze Szkoły Katolickiej. Dziękuję panu Jerzemu Liberowi za nieodpłatne nagłośnienie środowej liturgii. Dziękuję Służbie Liturgicznej za przygotowanie celebracji.

Na końcu pragnę podziękować całej ekipie muzycznej. Napracowali się wiele, ale piękno i prawda musi kosztować.
Wszystkim, którzy włączyli się śpiew i grę na instrumentach, a są to osoby z naszych grup parafialnych, młodzież ze Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jeleniej Górze, pan Organista, wszystkim Wam gorąco dziękujemy! Całość tych działań animował i koordynował ks. Michał. Serdeczne Bóg zapłać ks. Michale za ogrom pracy i za piękno efektu końcowego!

Dokumentacja tego historycznego wydarzenia znajuje się na naszej stronie internetowej. Dziękujemy panu Romuladowi Gniewkowi za dokumentację fotograficzną( www.openfoto.pl). Można też znaleźć zapis video i zdjęcia na portalu internetowym: „Jelonka” (www.jelonka.com ).
Poszczególne utwory można odsłuchać na parafialnym kanale YouTube MBM JG CIEPLICE: https://www.youtube.com/channel/UCdDh9vY584tMVZ8qwGGCGxw  

ks. dr Mariusz Majewski 
proboszcz 

 

Treść Testimonium poświęcenia kościoła i ołtarza

 

Działo się to 26 maja roku Pańskiego 2021, w Dniu Matki,

w czasie kiedy następcą św. Piotra w Rzymie był Papież Franciszek,
Nuncjuszem Apostolskim w Warszawie był abp Salvatore Pennacchio,
Prymasem Polski był abp Wojciech Polak,
Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski był abp Stanisław Gądecki, Metropolitą Wrocławskim był abp Józef Kupny,
Biskupem Legnickim był bp Zbigniew Kiernikowski,
Wikariuszem Generalnym Biskupa Legnickiego ks. prał. Robert Kristman,
kanclerzem Legnickiej Kurii Biskupiej był ks. prał. Józef Lisowski,
dziekanem Rejonu jeleniogórsko-kamiennogórskiego oraz Dekanatu Jelenia Góra Zachód ks. kan. Bogdan Żygadło, proboszczem miejscowej parafii ks. kan. Mariusz Majewski, wikariuszem parafii był ks. Michał Marszałek, rezydentem seniorem ks. kan. Tadeusz Szczepaniak, wiceprzewodniczącym Rady Parafialnej tutejszej Parafii był Zbigniew Ładziński.

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej Duda, Premierem Rządu
był Mateusz Morawiecki, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego był Cezary Przybylski, 
Wojewodą Dolnośląskim był Jarosław Obremski,
Prezydentem Miasta Jelenia Góra był Jerzy Łużniak. 

W 35. roku od chwili rozpoczęcia prac przygotowawczych do powołania parafii i w 31. roku od formalnego jej erygowania, kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze, w dzielnicy Cieplice wraz z jego ołtarzem uroczyście poświęcił Biskup Legnicki. 
Dzień dedykacji świątyni, wzniesionej ku czci Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Miłosierdzia, wybrany został nieprzypadkowo, bowiem godne to było, aby tą właśnie datą, po wsze czasy upamiętnić zamysł budowniczego świątyni, pierwszego proboszcza Parafii ks. prał. Józefa Steca, czciciela Niepokalanej, organizatora życia wiary we Wspólnocie Parafialnej oraz twórcy obchodów znanego w całym regionie „Dnia Święta Matki”. Architektem kościoła był Włodzimierz Wilczewski, a świątynię tę swą pracą wznieśli parafianie oraz ludzie dobrej woli, pracując i wspierając budowę hojnym darem swego serca. 

„Panie ochraniaj swoją Świątynię – dzieło rąk ludzkich, błogosław wszystkim dobroczyńcom i wykonawcom. Otaczaj opieką naszą Parafię, Miasto, Diecezję i Ojczyznę. Amen”

 

bp Zbigniew Kiernikowski 

biskup legnicki 

 

ks. Bogdan Żygadło                     ks. Mariusz Majewski

Włodzimierz Wilczewski                       Zbigniew Ładziński