Nowi lektorzy w naszej Parafii

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (23.05.2021 r.), siedmiu młodzieńców z naszej Parafii otrzymało uroczyste błogosławieństwo do wykonywania funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Gratulujemy! 

Obwieszczajcie Słowo Bożym, głoście Je i żyjcie Nim!