Dar serca dla Polonii w Rumunii

Dnia 9 grudnia zostały wysłane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej do Polonii Rumuńskiej kolejne dary w postaci trzech paczek o łącznej wadze ok. 90 kg. Przekazanie tak dużej ilości darów było możliwe dzięki zaangażowaniu się całej wspólnoty parafialnej, która wspomogła przedsięwzięcie datkami pieniężnymi do puszek podczas kwesty niedzielnej oraz darami rzeczowymi w postaci nowej odzieży. Otrzymaliśmy również nową odzież od handlowców z „cieplickiego ryneczku”. Do paczek z odzieżą dołączyliśmy  słodycze i inne żywnościowe towary delikatesowe mogące umilić czas świąt Bożego Narodzenia. 

Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielką Polonii panią Cristiną padły słowa podziękowania tym bardziej ważne, że udało się przeprowadzić całe przedsięwzięcie w dobie pandemii. Pani Cristina była pełna uznania dla naszej dobroci i otwartości na drugiego człowieka w potrzebie. 

Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom i osobom które na różne sposoby wsparły przedsięwzięcie pomocy Polonii Rumuńskiej.