Świece Caritas na wigilijny stół

W sklepiku parafialnym są już do nabycia świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Duże w cenie: 15 zł, małe: 6 zł.