Zmarł Oficjał Sądu Biskupiego w Legnicy

Zamieszczamy nekrolog z infromacjami o połsudze kapłańskiej i uroczystościach pogrzebowych śp. ks. kan. dra Tadeusza Dąbskiego.