Nowy Ksiądz w naszej Parafii

W naszej Parafii witamy ks. Tadeusza Szczepaniaka! 

Ksiądz Kanonik na mocy dekretu Biskupa Legnickiego od 1 lipca br. zamieszkuje z nami i będzie wspomagał naszą Wspólnotę swoją posługą duszpasterską.

Ksiadz Tadeusz przez 36 lat posługiwał jako proboszcz w Parafii Nowa Wieś Grodziska w dekanacie złotoryjskim. Krótki rys biograficzny oraz informacje o kapłańskiej drodze ks. Kanonika, znajdziemy w tygodniku „Niedziela” (Edycja Legnicka z 5 VII 2020 r.; zdjęcia artykułu poniżej).

Serdecznie witając, liczymy na błogosławione owoce kapłańskiej posługi Księdza Rezydenta i życzymy dobrego zdrowia i satysfakcji z dalszej służby przy ołtarzu Pańskim.