Błogosławieństwo stołu w Wielkanoc

Zamieszczamy pliki z modlitwami do wykorzystania podczas modlitwy rodzinnej przed śniadaniem wielkanocnym.