Jerycho Różańcowe przezd 25 III

Drodzy Czciciele Matki Bożej!
Już wkrótce będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w historii zbawienia. Bóg wkroczył w ludzkie życie i to dosłownie wszedł "do" człowieka, zamieszkał w nim, zjednoczył się z nim w Chrystusie Jezusie najdoskonalej i najściślej jak tylko mógł. Szczególne miejsce przypadło w tym wydarzeniu Maryi. Bo to właśnie do Niej został posłany Archanioł Gabriel, aby oznajmić Jej tę tajemniczą, ale i zarazem radosną nowinę - że odwieczne Słowo chce obrać Ją sobie na mieszkanie. Jakie ogromne musiało być zdumienie tej najpokorniejszej Niewiasty, która w głębi serca określa siebie jako służebnica Pańska. To właśnie głęboka pokora Maryi była tak bardzo miła Najwyższemu, że nie mógł się Jej oprzeć, i zapragnął w Niej zamieszkać. Jaka to musiała być niewypowiedziana radość Jej Niepokalanego Serca, gdy usłyszała Pozdrowienie Anielskie. Te słowa głęboko przeniknęły Jej Serce i poruszyły Ją dogłębnie tak, że w całkowitym zaufaniu im rzekła - Fiat. Tak poczęła w swoim łonie Światłość Świata, Syna Odwiecznego. Słowa  Anioła Ją tak bardzo rozradowały, że Ona sama kiedyś powiedziała do św. Mechtyldy: „nikt nigdy nie wypowie niczego, co uradowało by Mnie bardziej". Drodzy Czciciele Niepokalanej Matki Boga. My dzięki Bożej łasce możemy wypowiedzieć te same słowa, które wypowiedział Gabriel do Maryi i w ten sposób możemy wciąż na nowo rozradowywać Jej Serce. Dlatego też chwyćmy różaniec do ręki i z miłością wypowiadajmy słowa Anioła uczestnicząc w 7 dniowym Jerychu Maryjnym, które rozpocznie się 18 i będzie trwać do 24 marca. Włączajmy się w to Pozdrowienie Anielskie. Zapytajmy także innych, czy by nie chcieli włączyć, się w tę  wspaniałą modlitwę, w której możemy modlić się całkowicie bezinteresownie dla Matki Bożej. 

Na czas modlitewnego czuwania niech Maryja wyprasza nam obfite błogosławieństwo   

o. Nereusz OFM

                                                                                                                             
Zapisy z pomocą Animatorów:

Rejon dolnośląski - telefonicznie: Justyna 731 677 765

                              - ewentualnie na listę wyłożoną przy sklepiku 

                              lub na str. inter. www.jerychomaryjne.pl