Kurs Daniel w naszej Parafii - relacja

W dniach od 27.02 do 1.03 br. w naszej parafii grupa 35 osób przeżywała owocny czas rekolekcji o modlitwie osobistej. Był to kurs Daniel, który poprowadziła ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka ze Stryszawy, działająca w ramach Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Był to szczególny czas Bożego działania, prowadzącego nas do rozpalenia serca na modlitwie osobistej, umocnienia więzi z Bogiem poprzez modlitwę, doświadczenia bogactwa modlitwy, jakie ma w swoim skarbcu Kościół. 

Wśród świadectw uczestników kursu znalazły się takie słowa: „muszę usystematyzować swój rozkład dnia, aby zawsze znaleźć czas na modlitwę”, „kurs pokazał mi jak przybliżyć się do Boga”, doświadczyłam „przemiany  mojego serca zranionego, zatwardziałego, pełnego lęku, czułam jak Pan mnie oczyszcza i uwalnia”, „nie potrafiłam skupić się na modlitwie… pierwszy raz dostałam słowo, na które czekałam z upragnieniem”, to było „osobiste spotkanie z Jezusem, doświadczenie Ojca, Jego bliskości”, „doświadczenie bliskiej obecności Boga, że Bóg pragnie z nami osobistej relacji, że to Bóg zawsze pierwszy wychodzi do człowieka”, „Bóg dotknął również przez Słowo Boże serca”, „Bóg dotknął mnie osobiście, pokazał mi, jaka jest moja modlitwa osobista, że pragnie ze mną wspólnego spotkania”, „ pokazał mi, że mam pokochać drugiego człowieka, bo moja obecność na modlitwie ma nieść miłość dla bliźniego”, dowiedziałam się „jak radzić sobie z różnymi problemami w czasie modlitwy’, „modlitwa połączona z czytaniem Słowa Bożego prowadzi do bezpośredniej rozmowy z naszym kochanym Tatusiem”, jak radzić sobie z przeszkodami na modlitwie, „wspólnotowa modlitwa będzie bogatsza, gdy moja modlitwa będzie pełniejsza”. 

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, czego dokonał w nas podczas tego kursu. Dziękujemy o. Damianowi i ekipie, która przyjechała do nas z Bielska- Białej, aby poprowadzić ten kurs.

opr. A. Jakubowska