ZMARŁ KS. PRAŁAT JÓZEF STEC

W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że

dnia 3 grudnia 2019 roku

w 71 roku życia,
w 45 roku kapłaństwa
odszedł do Pana
ŚP. KSIĄDZ PRAŁAT DR JÓZEF STEC

Po święceniach prezbiteratu, które przyjął 25 maja 1974 roku we Wrocławiu, jako wikariusz pracował w Parafiach: św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu, Macierzyństwa NMP we Wrocławiu – Pilczycach, św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu – Psim Polu, Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich. Od 1985 r. organizował Samodzielny Ośrodek Duszpasterski na Osiedlu Nowe Cieplice
w Jeleniej Górze - Cieplicach. W latach 1986-1990 pełnił kolejno funkcje administratora i proboszcza Parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze - Sobieszowie. Od 1990 r. był proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach i budowniczym kościoła parafialnego.

Pełnił funkcje: kierownika Pomaturalnego Studium Katechetycznego – filia w Jeleniej Górze (od 1991 r.), a następnie dyrektora Diecezjalnego Kolegium Teologicznego w Jeleniej Górze (1993-2004), wizytatora diecezjalnego katechezy (od 2000 r.), kapelana Fundacji Cywilizacji Miłości
w Jeleniej Górze (od 2004 r.), Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli (od 2006 r.), kapelana Związku Sybiraków oddziału w Jeleniej Górze (od 1991 r.), Diecezjalnego Duszpasterza Sybiraków i Dawnych Mieszkańców Ziem Wschodnich (od 2011 r.), kapelana szpitala oraz kapelana Domu Pomocy Społecznej „Pogodna jesień”(od 2012 r.). Był członkiem Komisji ds. nauki i wychowania katolickiego I Synodu DL. Ustanowiony kanonikiem gremialnym Legnickiej Kapituły Katedralnej (1994), kapelanem JŚ (2000).

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

6 grudnia 2019 roku (piątek): godz. 17.00 wprowadzenie ciała do kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach, godz. 18.00 Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Marka Mendyka; po Mszy św. modlitewne czuwanie przy zmarłym do godz. 21.00.

7 grudnia 2019 roku (sobota): godz. 10.00 wprowadzenie ciała do kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach i modlitewne czuwanie przy zmarłym, godz. 12.30 oficjalne pożegnania i przemówienia, godz. 13.00 Msza święta pogrzebowa i obrzędy ostatniego pożegnania pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego; bezpośrednio po Mszy św. kondukt na Cmentarz Komunalny w Jeleniej Górze przy ul. Krośnieńskiej 58 i dalsza część uroczystości pogrzebowych.

.

Zmarłego Prezbitera polecamy modlitwom.

Wspólnota  Parafialna