Zaczęli NOWE ŻYCIE

W dniach 22-24 marca w naszej parafii już po raz kolejny odbył się kurs Nowe Życie, w czasie którego blisko 30 osób miało okazję odkrywać żywą relację z Bogiem. Te wyjątkowe rekolekcje były prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka ze Stryszawy, którą tworzą członkowie Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA. Ekipą prowadzącą kurs było 16 osób , z Jeleniej Góry i jej okolic oraz ze Śląska. Nie sposób jednak wymienić wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wspólnego dzieła - od modlitwy w intencji Kursu począwszy, po przygotowanie przepysznych ciast i sałatek. Sam Pan Bóg wie to najlepiej, bo to wszystko na Jego Chwałę.

Pan Bóg pokazał mi czym jest grzech, jak wielka jest Jego miłość i miłosierdzie, że kocha mnie wyjątkowo i bezgranicznie, zawsze przebacza nawet największy grzech, obdarowuje swoimi łaskami i prowadzi, gdy Mu zaufasz.

Jacek

Dostałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i na zachowania oraz poczucie oczyszczenia. Chcę wprowadzenia zmian w moim życiu, przewartościowania tego, co było do tej pory.

Ola, 29 lat

Doświadczyłem Żywego Boga.  Poczucie obecności Ducha Świętego podczas modlitwy.

Marcin, 36 lat.

Doświadczyłam zesłania Ducha Świętego, dobrej spowiedzi świętej. Identyfikuje  się z  głoszonymi  treściami i słowami podczas Kursu,  jakby  były  skierowane tylko do mnie  i specjalnie  dla mnie. Ogromne oczyszczenie,  zawierzenie. Ponowione treści, które Duch Święty zesłał do mojego małżeństwa.

Wiola

Rozpoczęcie głębokiej osobistej relacji z Bogiem.  Ogłoszenie Jezusa Panem mojego życia.

 Zosia,  28  lat

Chcę, aby Pan Jezus prowadził mnie każdego dnia.  Czułam wielką miłość Pana, chcę trwać przy Nim, przyjąć Go do swego życia i serca.

Maja