"Bogaci w Miłosierdzie" w Borowicach

W piątek i sobotę 22-23 lutego 2018  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, działająca przy naszej parafii „Bogaci w Miłosierdzie” zorganizowała w Borowicach  Dni Skupienia.
Program pierwszego dnia obejmował spotkanie integracyjne, rozważania będące wstępem do sobotnich medytacji, Eucharystię, uwielbienie oraz całonocne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie.  
W drugim dniu odbyła się między innymi medytacja , której przewodnim słowem była przypowieść o Synu Marnotrawnym. Tematem wygłaszanych konferencji było Miłosierdzie Boże. Kolejnym punktem programu było spotkanie w grupach dzielenia, podczas których opowiadano o swoich doświadczeniach związanych z rekolekcjami i ich motywem przewodnim czyli Bożym Miłosierdziem. Na zakończenie spotkania odbyła się Eucharystia, po której kilku uczestników rekolekcji wygłosiło świadectwa związane z owocami przebytych rekolekcji. Cieszymy się bardzo, że rekolekcje w swoim zamyśle zorganizowane dla członków jednej wspólnoty, zgromadziły w ciągu dwóch dni prawie 50 osób,  nie tylko członków naszej wspólnoty, ale również jej sympatyków oraz siostry i braci ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym działających przy jeleniogórskich parafiach Św. Erazma i Pankracego oraz Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu.

Tekst: Teresa Markiewicz, Foto: Anna Jakubowska