Niedziela wyborcza
Komisja wyborcza pracuje! Dzisiaj, tj. w niedzielę 17 października, nasi Parafianie wybierali swoich przedstawicieli do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych. Zagłosowało prawie 300 osób. Pięknie!
Prace zabezpieczające na dachu naszego kościoła
Na początku października wykonane zostały niezbędne prace konserwacyjne na dachu kościoła. Wymienionych zostało wiele dachówek, a także wzmocnione obrzeża obróbek blacharskich.  Poniżej zamieszczamy zdjęcia, które dokumentują fatalny stan dachu. W powiększeniu można zaobserwować całkowitą destrukcję wielu dachówek.  Wszystkim, którzy swoimi ofiarami włączają się w prace remontowe, wyrażamy słowa serdecznego podziękowania.
Listy kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych
Zachęcamy do zapoznania się listą kandydatów zgłoszonych do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych. Wybory odbędą się po Mszach św. niedzielnych:  sobota: 16 X; godz. 18:00; niedziela: 17 X; godz: 7:00; 9:00; 11:00; 12:30; 18:00.    Lista kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej  UWAGA: Zaznaczamy max. 2 kandydatów, stawiając: x przy nazwisku.  Balicka Maria Duch-Mackaniec Danuta Fąfrowicz Jan Iglewski Jakub Jabłońska Elżbieta Jakubowska Anna Karpiński Jerzy Krudys Piotr Kubicki Edward Libera Robert Ładomirska Katarzyna Ładomirski Łukasz Ładziński Zbigniew Mysona Anna Mysona Czesław Ochnik Radosław Palewicz Andrzej Piórko Janusz Purzycki Jan  Sowa Anna Szwaja Artur Truszczyńska Halina Zabrzański Józef   Lista kandydatów do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych  UWAGA: Zaznaczamy max. 1 kandydata, stawiając: x przy nazwisku...
Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka
Zapraszamy osoby dorosłe (powyżej 20 roku życia) do udziału w kolejnej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej. W planie wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, pogłębiające wiedzę i duchowość liturgiczno-biblijną oraz umiejętność wykonywania funkcji liturgicznych, a przez to przygotowujące do pełniejszego udziału w liturgii. Najkorzystniej jest, gdy w formacji bierze udział po kilka (3-5) osób z parafii, co umożliwia kształtowanie zespołów liturgicznych. Inauguracja roku formacyjnego 2021/2022 odbędzie się  20 listopada 2021 roku (sobota) o godz. 9.30 i potrwa do trzech godzin. Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy. Zapisy i informacje: Irena Chłopkowska, tel. 519-816-470, mail: i.chlopko@wp.pl. Zobacz naszą stronę: www.diecezja.legnica.pl/dsl/
Akademia Mysli Chrześcijańskiej w Legnicy
Zapraszamy osoby dorosłe do pogłębienia wiedzy o człowieku, Kościele i świecie, w ramach wykładów z teologii, filozofii, Pisma świętego, dogmatyki, historii Kościoła, patrologii, duchowości, liturgii, nauki społecznej Kościoła, historii sztuki i kultury chrześcijańskiej. Zajęcia będą odbywały się w soboty, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Inauguracja wraz z wręczeniem indeksów będzie miała miejsce 16 października 2021 roku (sobota) o godz. 9:30 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Zapisy i dodatkowe informacje: tel.: 76-724-41-05 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00), mail: wsdlegnickie@gmail.com oraz na www: diecezja.legnica.pl/akademia
Epilog Pieszej Pielgrzymki Legnickiej
Zapraszam na Epilog Pieszej Pielgrzymki Legnickiej, który odbędzie się 16 października (sobota) z Legnicy do Legnickiego Polska. Rozpoczęcie w katedrze legnickiej o godz. 8.30. Koszt udziału w Epilogu to 5 zł (identyfikator, ubezpieczenie) albo 10 zł (pakiet podstawowy + możliwość powrotu autobusem z Legnickiego Pola do Legnicy). Opłata będzie pobierana przy składaniu karty zapisu przy Katedrze legnickiej. Szczegółowy program na plakacie.
List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego
NIE LĘKAJCIE SIĘ! List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!     Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał do istnienia Ewę. Mężczyzna i kobieta stali się odtąd wzajemnym darem dla siebie. Podkreślając nierozerwalność relacji małżeńskiej, Chrystus nadał jej charakter sakramentalny. W ten sposób poprzez łaskę przychodzi z pomocą ludziom, którzy chcą zbudować trwałą wspólnotę rodzinną.      Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak przeczyć prawdzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w ludzkich sercach zamiast postawy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się lęk, strach i niepewność. Przeżywając, w łączności z papieżem Franciszkiem, XXI Dzień Papieski...
Informacje nt wyborów do Rady Parafialnej
Kalendarium i procedury wyborów  do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych  Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze  opracowane na podstawie statutów w/w rad    W parafii działają dwie rady:  Parafialna Rada Duszpasterskiej Parafialna Rada ds. Ekonomicznych   Kierując się wytycznymi zawartymi w statutach w/w rad ustalono, że:  1. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (=PRD) wejdzie: 16 osób. W tym:  5 osób z urzędu (w tym proboszcz, jako jej przewodniczący);  3 osoby z wyboru proboszcza;  8 osób z wyboru wiernych.    2. W skład Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych (=PRE) wejdzie: 7 osób. W tym:  2 osoby z wyboru proboszcza; 4 osoby z wyboru wiernych; proboszcz, jako przewodniczący rady.    Zgłaszanie kandydatów ma formę pisemną.  Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, ewentualnie...
Odezwa Wikariusza Generalnego
ODEZWA WIKARIUSZA GENERALNEGO Siostry i Bracia! Opisany w dzisiejszej Ewangelii dialog Jezusa z Apostołami jest jednym z centralnych momentów określających relację uczniów do Zbawiciela. Jest to wiara w Jego mesjańską godność, którą w imieniu Apostołów wyznaje pierwszy z nich – Piotr. To wyznanie wiary Piotra, a także pozostałych Apostołów, nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, w jakiej przyszło żyć pierwszym wyznawcom Chrystusa. Choć poglądy i opinie o Nim są różne, to jednak Piotr wraz z Apostołami odnajdują w Chrystusie jedynego Zbawiciela. „Ty jesteś Mesjasz” – odpowie na pytanie Jezusa Apostoł.  Wiara Piotra, a także pozostałych Apostołów, mimo że będzie musiała przejść przez wiele trudnych doświadczeń, stanie się skałą – opoką, na której Chrystus będzie budował wiarę całego Kościoła – swojego Mistycznego Ciała. Tę prawdę, jeszcze dokładniej przekaże nam Ewangelista Mateusz, opisując wydarzenie pod Cezareą Filipową i dodając słowa Chrystusa skierowane...
Pomoc dla Afgańczyków
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z AFGAŃCZYKAMI Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze zmianą władzy. Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej. Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu. W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Dziękuję wszystkim księżom biskupom, którzy podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, na Jasnej Górze dnia 25 sierpnia br., poparli jednogłośnie ideę ogólnopolskiej zbiórki na ten cel. Apeluję, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w...